Danh mục
Cách sử dụng
Nhận tin khuyến mãi

Quý khách nhập địa chỉ email để nhận báo giá và tin khuyến mại

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  07/12/2018

Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ xin trân trọng thông báo tới các nhà đầu tư về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả