Liên hệ

Văn phòng Trung tâm

Công ty cổ phần Chè Biển Hồ

033 656 1919
13C Đường số 12, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa

Thứ Hai: 9:00 – 19:00

Thứ ba: 9:00 – 19:00

Thứ Tư: 9:00 – 19:00

Thứ năm: 9:00 – 19:00

Thứ Sáu: 9:00 – 19:00

Thứ bảy: 11:00 – 16:00

Chủ Nhật: ĐÓNG CỬA