Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Cho dù bạn là một người sành sỏi thực sự hay một người đam mê mới đến, bạn đều có thể chuẩn bị cho ngày trọng đại bằng cách làm bài kiểm tra trà thú vị này và kiểm tra kiến thức của mình.

Đọc thêm
Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tình hình quản trị

Khám phá ngay cách pha và sử dụng trà xanh tốt cho sưc khỏe!

Đọc thêm
Điều lệ và quy chế công ty

Điều lệ và quy chế công ty

Khám phá ngay cách pha và sử dụng trà xanh tốt cho sưc khỏe!

Đọc thêm
Cáo bạch

Cáo bạch

Khám phá ngay cách pha và sử dụng trà xanh tốt cho sưc khỏe!

Đọc thêm
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Thời gian thực sự đang trôi qua rất nhanh vì chỉ còn vài tuần nữa là đến mùa đông. Và chắc chắn hầu như ai cũng hào hứng với kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Đọc thêm
Công bố thông tin

Công bố thông tin

Khám phá ngay cách pha và sử dụng trà xanh tốt cho sưc khỏe!

Đọc thêm